Inne - GGA.COM.PL audyt finansowy

PHONE: +48 793 202 404
            +48 793 062 202
Przejdź do treści
USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE wynikające z przepisów KSH


Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. świadczy pełny zakres usług poświadczających, w tym usługi świadczone na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, do których należą:

+ Badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia ( art. 502, 537 i 559 KSH),

+ Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 KSH),

+ Badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału spółki akcyjnej (art. 431 ksh),

+ Badanie sprawozdania zarządu w przypadku zamiaru nabycia przez spółkę akcyjną mienia od akcjonariuszy (art.394 KSH),

+ Badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 KSH),

+ Badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 KSH),

+ Badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczona odpowiedzialnością na żądanie wspólnika (art.223 KSH),

+ Opiniowanie ceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 182 KSH),

+ Wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi (art. 418 KSH).
Wróć do spisu treści